Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.12.2009 r. o przetargu nieograniczonym na a wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy układu sterowania modulatorów na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/807/2009


 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 28.12.2009,godz.11:0030.12.2009, godz. 11:00

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - modyfikacja siwz i zmiana terminu skłądania ofert )

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03