Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 11.02.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji usług konserwatorskich w budynku Biblioteki Jagiellońskiej zlokalizowanym w Krakowie przy Al.Mickiewicza 22 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Nr sprawy: CRZP/UJ/36/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 22.02.2008, godz.11:30

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03