Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15.12.2009r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy routerów wraz osprzętem oraz szafy szklanej wraz z jej montażem dla potrzeb Instytutu Informatyki WMiI UJ z siedzibą w Krakowie (30-348) przy ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 6 CRZP/UJ/760/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 15.12.2009 o zmianie ogłoszenia )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ w odniesieniu do terminu składania i otwarcia ofert )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 22.12.2009 o zmianie ogłoszenia )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: >23.12.2009, godz 9:00 30.12.2009, godz 11:00

  Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03