Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2009/S 242-346351) z dnia 16.12.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 5 sztuk kompletnych, diodowych systemów laserowych o parametrach technicznych wskazanych w SIWZ, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/658-662/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specification of Essential Terms and Conditions of the Public Procurement

   Termin składania ofert: 22.01.2010r., godz. 11:05

   Uwaga: Ogłoszenie (2009/S 246-351878) z dnia 22.12.2009r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (S/242-346351) z dnia 16.12.2009r. )

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Isotnych Warunków Zamówienia (Explanation of the Specification of Essential Terms and Conditions of the Public Procurement) )

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Isotnych Warunków Zamówienia (Explanation of the Specification of Essential Terms and Conditions of the Public Procurement) )

   Informacja o unieważnieniu postępowania

   Information on proceeding annulment

   Ogłoszenie (2010/S 37-053034) z dnia 23.02.2010r. zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z informacją o unieważnieniu przedmiotowego postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03