Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16-12-2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy komputera przenośnego (laptopa) dla potrzeb Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. R. Ingardena 6. Nr sprawy CRZP/UJ/785/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 05.01.2010r., godz. 11:15

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03