Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłszenie z dnia 17.12.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego mieszczącego się w Krakowie, przy ul. Michałowskiego 9/2, Nr sprawy CRZP/UJ/771/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 30.12.2009 r., godz. 11:00

     Do Pobrania: Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania 

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03