Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 18.12.2009r na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym komputera stacjonarnego wraz monitorem LCD oraz skanera dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24 CRZP/UJ/828 i 829/2009

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 28.12.2009, godz. 11:00

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03