Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12-02-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego, kamer video, mikrofonów, aparatów cyfrowych oraz projektorów na potrzeby realizowanego przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie projektu Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, kamer video, mikrofonów, aparatów cyfrowych oraz projektorów na potrzeby realizowanego przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie projektu - Standardowe i zintegrowane rozwiązania satelitarne umożliwiające poszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych - (akronim HEALTHWARE). Projekt realizowany jest w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego (2002-2006).

 • Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 21.02.2008, godz. 11:00

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotych Warunków Zamówienia )

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03