Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.12.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy anten nadawczo-odbiorczych do obrazowania płuc dla 3He (1 szt.) oraz dla 129Xe (1 szt.) do skanera rezonansu magnetycznego MAGNETON SONATA Firmy SIEMENS, znajdującego się na wyposażeniu Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy: CRZP/UJ/558 i 763/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specification of Essential Terms & Conditions of the Public Procurement

   Termin składania ofert: 11.01.2010r., godz: 14:00

  Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Information on the Tender Procedure result (settlement)

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03