Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 21.12.2009 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/818,819,834/2009

  •  Do Pobrania: Specyfkacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 05.01.2010, godz. 11:00

     ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03