Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.12.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy zestawu elementów optycznych Firmy THORLABS o parametrach technicznych wskazanych w załączniku A do SIWZ na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK), Nr sprawy CRZP/UJ/812/2009


 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 07.01.2010r., godz. 14:00

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03