Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.12.2009 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.Nr sprawy: CRZP/UJ/679-680, 784,786, 824-827/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 06.01.2010, godz. 11:00

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania

  Informacja o uniewaznieniu wyboru oferty najkorzystniejszej w części IV postępowania

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania w części III

   ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU PROTESTU

   Do Pobrania: Treść protestu

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania w części VI

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03