Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.12.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy robót instalacyjnych elektrycznych w zakresie demontażu istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru, utylizacji zdemontowanych czujek izotopowych, montażu nowej instalacji sygnalizacji pożaru wraz z wykonaniem prac budowlanych polegających na wykonaniu i uszczelnieniu przebić instalacyjnych w budynku Collegium Paderevianum Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym przy Al.Mickiewicza 9 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/836/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

   Zawiadomienie o proteście

   Do Pobrania: Treść protestu

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestów

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i uzupełnienia do SIWZ )

   Do Pobrania: Załącznik B do pytań i odpowiedzi z dnia 31.12.2009r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 12.01.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 25.02.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03