Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 14.02.2008 o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie audytu zewnętrznego realizowanego przez CESPiA UJ projektu UE

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 22.02.2008, godz.10:00

     Zawiadomienie o wpłynięciu protestu

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu protestu i unieważnieniu postepowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03