Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.12.2009r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy pierścieniowego lasera impulsowego w ramach projektu Atomin, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WFAiIS UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie. CRZP/UJ/831/2009.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 01.02.2010, godz. 12:30

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 05.02.2010r. o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03