Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.12.2009 o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Psychologii UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/838-846/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 05.01.2010, godz 11:00

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU PROTESTU (w odniesieniu do części pierwszej przedmiotu zamówienia)

   Do Pobrania: Treść protestu

  ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ROZSTRZYGNIĘCIA PROTESTU

  ZAWIADOMIENIE o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części pierwszej przedmiotu zamówienia

   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03