Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o wynikach (rozstrzygnięciu) postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę wraz z montażem wyposazenia do: sekretariatu ogólnego (pokój nr 1) oraz pokoi asystenckich nr 16 i 18 dla Instytutu Pedagogiki UJ przy ul. Batorego 12 w Krakowie, nr sprawy CRZP?UJ/814/2009

  •  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03