Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.02.2008r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji poddasza na pomieszczenia dla pracowników naukowych, wykonania szybu windowego i montażu dźwigu osobowego oraz adaptacji piwnic na cele magazynu bibliotecznego w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowanym przy ul.Gołębiej 20 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/21/2008

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznika A do SIWZ (koncepcja)

   Termin składania ofert: 04.03.2008, godz.11:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 27.03.2008r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03