Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.01.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy elementów i urządzeń dla zadania inwestycyjnego pn.:„Zintegrowany system nanoskopowy z konfokalnym mikroskopem ramanowskim oraz mikroskopem SNOM/AFM

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 19.01.2010r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.1.2010, 2010/S 7-007511 )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 21.01.2010r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.1.2010, 2010/S 7-007511 )

   Termin składania ofert: 19.02.2010, godz. 12:30

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 27.02.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03