Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia  • Ogłoszenie z dnia 12.01.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 laptopów dla potrzeb Instytutu Prawa Własnosci Intelektualnej UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/14/2010


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03