Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.01.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 laptopów dla potrzeb Instytutu Prawa Własnosci Intelektualnej UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/14/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 20.01.2010 r., godz. 10:0022.01.2010 r., godz. 10:00 26.01.2010 r., godz.10:00

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert na dzień 26.01.2010 r. godz.10:00 )

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03