Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.01.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę notebooka oraz urządzenia wielofunkcyjnego, nr sprawy CRZP/UJ/853/2009

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 21.01.2010 r., godz:12:00

   Do Pobrania: modyfikacja siwz - termin składania i otwarcia ofert bez zmian

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania  

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03