Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.01.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/10,32,34,35/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  termin składania ofert 21.01.201, godz 11:0025.01.2010, godz 11:00

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach 2 i 3

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części 1

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03