Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 15.01.2010 r. o udzieleniu zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu rękopisów i rysunku Juliusza Słowackiego, nr sprawy CRZP/UJ/769/2009


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03