Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 15.01.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, w tym komputerów wraz z monitorami LCD oraz drukarkami dla potrzeb Wydziału Filologicznego UJ z siedzibą w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24 CRZP/UJ/18 i 19/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 26.01.2010, godz. 11:00

     Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

    Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz jego unieważnieniu


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03