Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.01.2010 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -CRZP/UJ/733, 21,22/ 2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 29.01.2010r, 10:00

  Pytania, odpowiedzi,wyjaśnienia do SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03