Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 19-01-2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 3 szt komputerów stacjonarnych wraz z monitorami, 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych oraz kamery cyfrowej dla Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Batorego 12 Nr sprawy CRZP/847-852

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 27.01.2010r., godz. 11:00

    Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Inormacja o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03