Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.01.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy robót remontowo-budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych oraz badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich programu, dla Dziedzińca Arkadowego i Dziedzińca Huta -rewitalizacja dziedzińców i fasady Collegium Maius UJ przy ul.Jagiellońskiej 15 w Krakowie, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach MRPO. Nr sprawy: CRZP/UJ/4/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 10.02.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 23.03.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03