Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21-01-2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy skanera fotograficznego, zestawu komputerowego z monitorem oraz kopiarki dla potrzeb jednostek organizcyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Nr sprawy CRZP/681-747-11/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 01.02.2010r. godz. 11:00

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania w części I i części II

  Informacja o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania w części III

  Inormacja o udzieleniu zamówienia w częśći I i II

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częśi III postepownia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03