Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.01.2010 r. o przetargu nieograniczonym na a wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mierników mocy laserowej na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) Nr sprawy: CRZP/UJ/58/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 29.01.2010 r., godz. 11:00

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia )

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03