Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21.01.2010 o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 laptopów dla Wszechnicy UJ.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Termin składania ofert: 29.01.2010 r., godz. 10.00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Uwaga: Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania )

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03