Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.01.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, nr sprawy CRZP/UJ/26,27/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 01.02.2010 r., godz:12:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz unieważnieniu postępowania w części 1


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03