Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 26.01.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług dotyczących zarządzania kontraktem przy realizacji robót budowlanych w zakresie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb laboratorium JCET w Krakowie, w ramach projektu współfinansowanego przez UE EFRR POIG. Nr sprawy: CRZP/UJ/1/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 01.02.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 21828 - 2010 data 26.01.2010 r.  )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia i modyfikacje do SIWZ )

   Termin składania ofert: 04.02.2010, godz. 10:00 08.02.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 25.02.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03