Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 26.01.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy dyfraktometru rentgenowskiego z detektorami, optyką, automatyczną stacją pipetującą, akcesoriami i zestawami komputerowymi oraz oprogramowaniem, w ramach projektu MCB, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/60/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 08.03.2010, godz. 13:00

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 01.04.2010r. o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03