Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 19.02.2008 o przetargu nieograniczonym na dostawę 2 urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Filologii Germańskiej UJ

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 27.02.2008, godz.10:00

     Uwaga: Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami )

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03