Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia 27.01.2010 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy komputera stacjonarnego oraz kserokopiarki dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (31-007) przy ul. Gołębiej 24. Nr sprawy: CRZP/UJ/61 i 62/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  ( Uwaga:  Do Pobrania: ZMIANA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 2.02.2010 o zmianie ogłoszenia )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ w odniesieniu do części II przedmiotu zamówienia, tj. kserokopiarki )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 04.02.2010, godz. 11:00 09.02.2010, godz. 11:00

  Do Pobrania:Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03