Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.01.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy szczepów wzorcowych i linii komórkowych wraz z niezbędnymi mediami w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/5/2010r


 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 05.02.2010r,godz.10:00


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03