Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie (2010/S 20-028183) z dnia 29.01.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy aparatury naukowo-badawczej (tj. nowych, kompletnych urządzeń i elementów aparatury kontrolnej i badawczej wraz z niezbędnym do jej uruchomienia i prawidłowego działania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem) na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu JCET (Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków - Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics), Nr sprawy CRZP/UJ/70/2010


 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Specification of Essential Terms & Conditions of the Contract)

   Termin składania ofert: 12.03.2010r., 11:00, 15.03.2010r., 11:00, 17.03.2010r., 11:00, 19.03.2010r., 11:00

  ( Uwaga: Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert ujęta w treści Ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania przesłanego dnia 05.02.2010r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (nr referencyjny 2010-015971) )

   Uwaga: Ogłoszenie (2010/S 28-039009) z dnia 10.02.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2010/S 20-028183) z dnia 29.01.2010r. oraz informacjach dodatkowych )

  ( Uwaga: Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert ujęta w treści Ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania przesłanego dnia 12.02.2010r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (nr referencyjny 2010-019388) )

   Uwaga: Ogłoszenie (2010/S 33-046502) z dnia 17.02.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2010/S 20-028183) z dnia 29.01.2010r. oraz informacjach dodatkowych )

   Uwaga: Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informacja o jej zmianie oraz przedłużeniu składania i otwarcia ofert )

   Uwaga: Ogłoszenie (2010/S 41-059280) z dnia 27.02.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (2010/S 20-028183) z dnia 29.01.2010r. oraz informacjach dodatkowych )

   Informacja o unieważnieniu postępowania w części IV (dotyczącej zakupu i dostawy hematologicznego analizatora weterynaryjnego - poz. A oraz aparatu do automatycznej analizy parametrów biochemicznych krwi - poz. B) przesłana dnia 09.03.2010r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (nr referencyjny: 2010-030961)

   Ogłoszenie (2010/S 51-074622) z dnia 13.03.2010r. o unieważnieniu postępowania w części IV, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

   Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania w części I, II, III

   Ogłoszenie (2010/S 88-131195) z dnia 06.05.2010r. o udzieleniu zamówienia

   Ogłoszenie (2010/S 111-167644) z dnia 10.06.2010r. o sprostowaniu (sprostowanie dotyczy ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03