Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 04.02.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy robót remontowo-budowlanych związanych z budową szybu, dostawą i instalacją dźwigu osobowego oraz adaptacją poddasza i piwnicy na cele użytkowe, w budynku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul.Gołębiej 20 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/59/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Do Pobrania: Załącznik A do pytań i odpowiedzi z dnia 12.02.2010r.

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Uwaga: Modyfikacja SIWZ )

   Do Pobrania: Załącznik B do modyfikacji SIWZ z dnia 17.02.2010r.

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 17.02.2010r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w BZP nr 25123 - 2010 data 04.02.2010 r.  )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ )

   Termin składania ofert: 19.02.2010, godz. 10:00 25.02.2010, godz. 10:00

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

   Ogłoszenie z dnia 23.03.2010r. o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03