Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 05.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług transportowych (dowóz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zajęcia „Fizyka w praktyce – zajęcia na uczelni”) w ramach projektu FENIKS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     Termin składania ofert: 15.02.2010 r., godz. 10.00

     Uwaga: Zmiana SIWZ )

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) i unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03