Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy włókien optycznych, sprzęgaczy na potrzeby realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński projektu Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK). Nr sprawy: CRZP/UJ/87/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 17.02.2010 r., godz. 11:00 19.02.2010 r., godz. 11:00

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 19.02.2010 (godzima i miejsce pozostają bez zmian) )

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03