Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 09.02.2010r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy densytometru z układem CCD do skanowania i wyposażeniem, w ramach projektu BMZ, współfinansowanego przez UE w ramach EFRR POIG, dla WBBB UJ, przy ul.Gronostajowej 7 w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/86/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 19.03.2010, godz. 12:30

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

     Ogłoszenie z dnia 30.03.2010r. o unieważnieniu postępowania


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03