Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 11-02-2010 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy papieru offsetowego i kartonu dla potrzeb Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Czapskich 4 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/79/2010.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 23.02.2010r., godz. 11:00

    Inormacja o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03