Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 12.02.2010ro przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 2 sztuk rzutników multimedialnych z zestawem do montażu podsufitowego oraz 2 sztuk ekranu rozwijanego wraz z montażem oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Czapskich 4. CRZP/UJ/76,77/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 22.02.2010r, godz.10:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03