Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 16.02.2010 r. o udzieleniu zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy oraz montażu akcesoriów do zintegrowanego systemu do syntezy i diagnostyki nanostruktur wraz z uruchomieniem, przetestowaniem i przeszkoleniem personelu, w ramach projektu pn.: Badanie układów w skali atomowej, nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (ATOMIN), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4 w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/835/2009


  • Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03