Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 17.02.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy odczynników chemicznych w ramach projektu Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFRR POIG dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego , ul.R.Ingardena 3 w Krakowie -CRZP/UJ/110/2010r

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert:  25/02/2010r - godz.12:00 , 01.03.2010 - godz.12:00 03.03.2010, godz. 12:00

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SIWZ

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03