Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.02.2010 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych UJ, nr sprawy CRZP/UJ/81,82,92,93/2010

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 26.02.2010 r. godz: 12:00

   Uwaga: modyfikacja siwz w części (zadaniu) 4 - termin składania i otwarcia ofert bez zmian )

   Do Pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania  

   Do Pobrania: korekta omyłki pisarskiej w wynikach postępowania dla cześci 4

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03