Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22-02-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zaresie zakupu i dostawy kolorowej drukarki laserowej dla potrzeb Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  • Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 03.03.2008, godz. 11:00

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

     Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03