Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 22.02.2010r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie -CRZP/UJ/111,734/2010

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 02.03.2010r, godz.11:00

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2

     Do Pobrania: wyniki postępowania cz.1


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03