Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 25-02-2008 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy stacji graficznej na potrzeby realizowanego przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, projektu VECTOR (Versatile Endoscopic Capsule for Gastrointestinal Tumor Recognition and Therapy). Projekt realizowany jest w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego, Nr sprawy CRZP/UJ/28/2008

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Termin składania ofert: 06.03.2008, godz: 11:00

     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03